torsdag 28 februari 2013

Vår Herre, kom!

2 Tess. 1:7-10
[...] Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.

Hur mycket ser vi egentligen fram emot då Jesus kommer tillbaka?
Jag ställer frågan till mig själv och begrundar. På något sätt kan mitt ande kan inte undgå att ge tillbaka ett något bekymmersamt svar.

lördag 16 februari 2013

Bönen är predikantens mäktigaste vapen! (E. M. Bounds)

"Den sanna predikan föds i bönekammaren. Människan – Gudsmänniskan – formas i bönekammaren. Gudsmänniskans liv och djupaste övertygelser föds i hans fördolda gemenskap med Gud. Den bedrövande och gråtmilda smärtan i hans själ, de tyngsta och ljuvligaste budskapen togs emot när han var ensam med Gud. 

Bönen formar människan: bönen formar predikanten, bönen formar herden.
Bönen i talarstolen är numera svag. Lärandets högmod står emot ödmjukhetens beroende av bön.
Bönen är i talarstolen alltför ofta formel – ett framförande i gudstjänstens rutin.
Bönen är i den nutida talarstolen inte av samma mäktiga kraft som i Paulus liv eller ämbete.

Varje predikant som inte gör bön till en mäktig faktor i hans liv och ämbete är svag i Guds verk och kraftlös i att framföra Guds sak i denna världen."

(E. M. Bounds, Power Through Prayer) 
Egen översättning.

torsdag 14 februari 2013

En fantastisk låt

 "When i Survey the wondrous Cross" (fritt översatt: Då jag beskådar det underbara kors)
Isac Watts levde 1674-1748 och skrev denna 1707. På Svenska heter den "När jag världens Frälsare ser". I vissa psalmböcker heter den "Då jag beskådar korsets stam" och skall finnas i några utav Frälsningsarméns sångböcker (bla. 1968 och 1974 under rubriken "Helgelse".). Texten på Svenska hade jag svårt att hitta på Internet, men den som är lite kunnig i engelska kan sjunga med.
Må du bli styrkt!


lördag 2 februari 2013

Glöm mirakler, predika helgelse!

Må vi komma tillbaka till det enkla budskapet med en rätt förståelse om pånyttfödelsen och vikten av att leva ett liv i helighet!

Har du glömt bort att Gud har en absolut helig kallelse för varje människa som tillhör Kristus? Den är dessutom nedskriven i Guds ord, mitt framför våra egna ögon. Kanske har du missat den, då den inte är "lika spännande... inte lika 'här-och-nu" eller du kanske till och med tycker att den är mindre viktig än de mindre specifika planerna Gud har för dig?

Antingen har du föraktat den gudomliga och högaktiga kallelsen som blivit dig given, eller så har du missat KLARTEXT i Guds ord:
"Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande."
(1 Tessalonikerbrevet 4:7-8) 
Jag har lärt mig att helgad betyder avskiljd. Är du avskiljd från världen? Utan den kommer ingen att se Herren (Ja, det står i Skriften). Frambär din kropp som ett levande offer, dö till dig själv och räkna ALLT förutom kunskapen om Kristus som förlust! Sök hans rättfärdighet, sade vår Herre! Och allt det andra skall bli dig givet. 

Vänd blicken uppåt, till det osynliga, inte till världen och dess bekymmer. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt!

Jag önskar att vi alla kunde få våra hjärtan penetrerade med fruktan för Gud tills det syns i våra liv...
Ty, att frukta HERREN är att hata det onda. (Ords 8:13). Jag tror att ett hat mot synd är början till helighet och helgelse.

söndag 27 januari 2013

Vad hände på korset?

Vad hände egentligen på korset? Vad var i bägaren Jesus skulle dricka? Storheten i det som hände är en bortglömd sanning hos många. Följden av detta blir att talet om korset försvinner. Korset var centralt i apostlarnas förkunnelse och om det inte är centralt hos oss är vi i stor fara.

Åh, Gud! Må vi komma till djupare insikt om ljuvligheten i dina gärningar! Din vrede som skulle falla på oss, föll på din Son! Vidga vår förståelse av denna enorma kärleksgärning. Ge oss en känsla av vad döden på korset innebar och allt vad försoning och triumferande heter. Åh Herre, låt oss på nytt lära känna kraften av din uppståndelse. Amen.

"Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft."                       - 1 Korintierbrevet 1:17 
"Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen." - Efesierbrevet 2:16
"Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem." - Kolosserbrevet 2:15
Korset predikanter ignorerar!

måndag 21 januari 2013

Evangeliet, enkelt och klart!

Mitt hjärta hoppar av glädje när man ser andra som frimodigt förkunnar Evangeliet så som det verkligen är. Om man inte vet att man har brutit mot Guds lag, vad skall man då med en frälsare till?

"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken." - Romarbrevet 1:16

"As you watch this video you will see what we believe is a young lady coming to repentance and faith in the Lord Jesus Christ."

tisdag 15 januari 2013

Vad som verkligen betyder något (del 1)


15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. (Gal 6:15 SFB)
Nu för tiden talas det inte lika ofta om pånyttfödelsen som det gjordes förr. I Skriften kan vi läsa om att den som blir född på nytt, också blir en ny skapelse där ”det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” (2 Kor 5:17) 

Det är enligt min uppfattning att många har glömt bort vad pånyttfödelsen egentligen innebär. Därför låter man också bli att tala om det utifrån ett bibliskt perspektiv, eftersom kunskapen i Guds ord bland många i kristenheten (specielt i Sverige) är skrämmande låg. Inte konstigt det ser ut att gå under! (Hos 4:6)